Header Ads

>

Zamek Kwidzyński - NAJ


Zamek Kapituły Pomezańskiej w Kwidzynie także kryje w sobie NAJ. 

Charakterystycznym elementem zamku jest NAJwiększa na terenie państwa krzyżackiego wieża sanitarno-obronna - gdanisko - usytuowana w odległości 55 metrów od zachodniego skrzydła zamku na NAJniższych terasach doliny wiślanej. Gdanisko jest połączone z głównym korpusem zamku NAJłuższym na świecie gankiem wspartym na pięciu wysokich arkadach o wysokości kilkunastu metrów.Obecnie istniejący zamek jest drugim w kolejności chronologicznej. Pierwszy, zwany zamkiem biskupim lub Starym Zameczkiem (niem. Altschlösschen), zbudowany został przez Krzyżaków. Zamek ten zlokalizowano najprawdopodobniej w miejscu wcześniejszego pruskiego grodu Kwedis (Quidin[3]) o okolicy dzisiejszej ul. Starozamkowej w Kwidzynie.Do budowy istniejącego obecnie zamku przystąpiono na przełomie XIII i XIV wieku. Po pracach mających na celu przygotowanie terenu rozpoczęto wznoszenie skrzydeł zamkowych i zabudowań przedzamcza. Zamek wzniesiono z kamieni i cegieł w formie czteroskrzydłowej budowli na planie zbliżonym do kwadratu, z wieżami w narożach, dwukondygnacyjnym krużgankiem na dziedzińcu i wjazdem od strony północnej, gdzie znajdowało się gospodarcze przedzamcze. Większość prac budowlanych przy zamku zakończono w latach 1340–1350. W latach 80. XIV wieku ukończono Gdanisko.

Brak komentarzy